2021 2022 Eğitim Öğretim Yılı Şube Öğretmenler Kurulu Evrakları (Tüm sınıflar)

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

2021 2022 Eğitim Öğretim Yılı Tüm Kademe ve Sınıfların Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları’na linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Forum sitemize üye olmayı unutmayın.

Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları

Ortaokul

5.Sınıf  Toplantı Tutanağını İndirmek İçin Tıklayınız.

6.Sınıf  Toplantı Tutanağını İndirmek İçin Tıklayınız.

7.Sınıf  Toplantı Tutanağını İndirmek İçin Tıklayınız.

8.Sınıf  Toplantı Tutanağını İndirmek İçin Tıklayınız.

Lise (Ortaöğretim)

9.Sınıf  Toplantı Tutanağını İndirmek İçin Tıklayınız.

10.Sınıf  Toplantı Tutanağını İndirmek İçin Tıklayınız.

11.Sınıf  Toplantı Tutanağını İndirmek İçin Tıklayınız.

12.Sınıf  Toplantı Tutanağını İndirmek İçin Tıklayınız.

Şök Toplantısı Öğrenci Değerlendirme Tablosu için Tıklayınız

İdareciler İçin

Şök Üst Yazı ve tutanaklar için Tıklayınız.

Tüm kademe ve sınıflara ait şube öğretmenler kurulu toplantısı evrakları eklenecek ve zenginleştirilecektir.

 

İlgili Mevzuat :

Okulöncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ilgili maddeleri:

MADDE 36 – (1) Şube öğretmenler kurulu, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse veliler ile öğrenciler arasından seçilen temsilciler de çağrılabilir.

(2) Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci dönemin ikinci ayında, ikinci dönemin birinci veya ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.

(3) Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerinin yanı sıra bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmü gereğince, başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan kararlar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ilgili maddeleri:

Sınıf veya şube öğretmenler kurulu (Değ: 28/10/2016-29871 RG)
MADDE 110- (1) Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler
kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenlerle rehberlik öğretmenlerinden oluşur. Kurullar
ihtiyaç hâlinde; okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının, rehberlik öğretmeninin ya da
sınıf rehber öğretmeninin talebi ve okul müdürünün uygun görmesiyle toplanır. Kurulun
başkanı, o sınıf ve şubelerden sorumlu müdür yardımcısıdır. Müdür, gerekli gördüğü
durumlarda kurula başkanlık eder. Görüşülen konuların özelliğine göre öğrenci velileriyle
ilgili sınıf ve şubede derse giren eğitici personelde kurul toplantılarına davet edilebilir.
(2) Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayıyla uygulanır.
(3) Bu toplantılarda, kaynaştırma öğrencilerinin başarısının artırılması ve sunulan
eğitim hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının sağlanması amacıyla alınacak tedbirler ve
yapılması gereken iş ve işlemler değerlendirilir.
(4) Sınıf veya şube öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak,
gerekli hâllerde okul müdürünün önerisi, millî eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve
mahalli mülki idare amirinin onayıyla ders saatleri içinde de yapılabilir.
(5) Sınıf veya şube öğretmenler kurulunda; (Değ: 28/10/2016-29871 RG)
a) Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin
alınması,
b) Derslerin, öğretim programlarıyla uyumlu olarak yürütülmesi,
c) Eğitim kaynaklarıyla atölye, laboratuar ve diğer birimlerden güvenli bir şekilde
nasıl yararlanılacağının planlanması,
ç) Çevreden yararlanma ve işbirliğinin sağlanması,
d) Üretim etkinliklerinin eğitim ve öğretimi destekleyecek şekilde planlanması,
e) Proje, performans çalışması ve sınavların planlanması,
f) İnceleme gezileri, beden eğitimi, spor ve izcilik etkinlikleri, halk oyunları ve benzeri
sosyal etkinliklerin düzenlenmesi,
g) Okulu tanıtıcı etkinliklerde bulunulması,
ğ) Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarında birlik ve beraberliğin sağlanması,
h) Mesleki ve teknik eğitim programlarına devam edenlerin mesleğe, iş hayatına ve
yüksek öğrenime yönlendirilmeleri,
ı) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,
i) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,
j) Müdürün gerekli gördüğü konularla kurul üyelerinin çoğunluğunun önerisiyle
gündeme alınması kararlaştırılan diğer konular
görüşülür.

2021 2022 Eğitim Öğretim Yılı Şube Öğretmenler Kurulu Evrakları (Tüm sınıflar)

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Eğitimge ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!