1. Haberler
 2. Eğitim
 3. İlksan 2022 Yılı Doğum, Evlenme vb. Yardım Miktarları Ne Kadar?

İlksan 2022 Yılı Doğum, Evlenme vb. Yardım Miktarları Ne Kadar?

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Doğum Yardımı

Sandığın, üyelerine sunmuş olduğu hizmetlerden DOĞUM yardımı başvurularını e-Devlet, Mebbis ve üye bilgi sistemi üzerinden İLKSAN Genel Müdürlüğü’ne evrak gönderimine gerek kalmadan SMS onayı ile gerçekleştirebilirsiniz.

 • Sandık üyelerine bir defaya mahsus olarak yapılan doğum yardımıdır. Doğum yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.
 • Ekim 2017 itibariyle uygulanan Doğum Yardımı, Evlenme Yardımının %50 tutarı kadar olup 01.01.2022 tarihi itibarıyla  500,00TL’dir.

Evlenme Yardımı

Sandığın, üyelerine sunmuş olduğu hizmetlerden EVLİLİK yardımı başvurularını e-Devlet, Mebbis ve üye bilgi sistemi üzerinden İLKSAN Genel Müdürlüğü’ne evrak gönderimine gerek kalmadan SMS onayı ile gerçekleştirebilirsiniz.

 • Evlenme yardımı, Sandık üyesi iken evlenenlere bir defaya mahsus olmak üzere yapılan yardımdır. Evlenme yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.
 • Evlenenlerden her ikisinin de Sandık üyesi olması halinde, bu yardım ikisine de ayrı ayrı yapılır.
 • İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğine göre evlenme halinde kullanılacak olan ikrazı alan üyeler bu yardımdan faydalanamazlar.
 • 01.01.2022 tarihi itibarıyla  uygulanan Evlilik Yardımı 1.000,00TL’dir.

Emekli Yardımı

 • Emekli yardımı, üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli edilenlere bir defaya mahsus olmak üzere yapılan toplu emekli ödemesidir.
 • Sandık üyesi iken en az 120 ay aidat ödeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu genel emeklilik şartı olan kadınlar için 20, erkekler için 25 hizmet yılı ve prim ödeme gün sayısı şartlarını taşımakla birlikte, yaş şartını taşımadığından yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen süreyi tamamlamak için beklemek zorunda olanlara; bu durumlarını Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları yazı ile ve memuriyetle ilişiklerini kestiklerini belgelendirmeleri kaydıyla en son ödediği aidat tutarı esas alınarak emekli yardımı ödenir.
 • Emekli olduğu tarihte 120 ay aidatı bulunup, Sandık üyesi iken emekliye ayrılan ve emekli yardımını almayanlar üyeliklerini devam ettirebilirler. Devam ettirme taleplerinin olması halinde detaylı bilgi için İLKSAN ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Emekli yardımı hesaplama kalemleri şunlardır;

 1. Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası tutarı,
 2. Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı,
 3. Üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı,

toplamlarıdır.

Not: 2. ve 3. bentlerde belirtilen son aidat tutarı terfi dönemine denk gelmiş ise, emekli yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.

Emekli yardımının yapılabilmesi için üyelerden;

a) Form dilekçe,

b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli,

c) Sosyal Güvenlik Kurumunca gönderilen, hizmet süresi ve aylığın bağlandığı tarihi gösteren resmi yazının fotokopisi.

ç) Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin veya er öğretmen ya da er olduğunu gösteren askerlik durum belgesinin fotokopisi

istenir.

**Gerekli belgeler e-devlet üzerinden temin edilebilir.

***E-Devlet üzerinden alınacak emeklilik belgeleri şunlardır.

-4C emekli aylık bilgisi ve

-4C tescil kaydı.

Maluliyet Yardımı

Sandık üyesi iken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından malûlen emekli edilenlere, üyelik sürelerine bakılmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere yapılan malûliyet ödemesidir.

Maluliyet yardımı hesaplama kalemleri şunlardır;

 1. Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası tutarı,
 2. Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı,
 3. Üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı,

toplamlarıdır.

Not: Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendlerinde belirtilen son aidat tutarı terfi dönemine denk gelmiş ise, maluliyet yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.

Emekli yardımının yapılabilmesi için üyelerden;

a) Form dilekçe,

b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli,

c) Sosyal Güvenlik Kurumunca gönderilen, hizmet süresi ve aylığın bağlandığı tarihi gösteren resmi yazının fotokopisi.

ç) Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin veya er öğretmen ya da er olduğunu gösteren askerlik durum belgesinin fotokopisi

istenir.

**Gerekli belgeler e-devlet üzerinden temin edilebilir.

Ölüm Yardımı

a) Sandık üyesi iken vefat edenlerin, üyelik sürelerine bakılmaksızın, kanuni vârislerine ölüm ödemesi olarak,

b) Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erip, aidat iadelerini almayanların vefatı halinde bu üyelerin kanuni vârislerine ölüm ödemesi olarak,

bir defaya mahsus olmak üzere emekli yardım usul ve esaslarına göre ödenir.

Ölüm yardımı hesaplama kalemleri şunlardır;

 1. Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası tutarı,
 2. Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı,
 3. Üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı,

toplamlarıdır.

Not: Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendlerinde belirtilen son aidat tutarı terfi dönemine denk gelmiş ise, ölüm yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.

Üyenin vefatı durumunda vârislerine yardım yapılabilmesi için;

a) Form dilekçe,

b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli,

c) Veraset ilâmı aslı ya da Mahkemece onanmış sureti veya Noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesinin aslı,

ç) Ölüm raporu ya da ölüm belgesi, vefat eden üyenin ikraz borcunun bulunması durumunda ise tüm varisleri gösterir vukuatlı nüfus kayıt suretleri,

d) Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin veya er öğretmen ya da er olduğunu gösteren askerlik durum belgesinin fotokopisi,

e) Tüm varislerin IBAN bilgileri veya vekâlet ile ödeme talep edilmesi halinde noter onaylı vekâletnamenin aslı.

Cenaze Yardımı

 • Cenaze yardımı, sandık üyesi iken vefat eden üyelerin kanuni vârislerine yapılan yardımdır. Cenaze yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.

Cenaze yardımının yapılabilmesi için gerekli belgeler;

 • Cenaze Yardımı talep form dilekçesi, (tıklayınız)
 • Veraset ilâmı veya Noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesinin sureti.

Şehit Yardımı

 • Sandık üyesi iken şehit edilen üyelerin kanuni varislerine yapılacak şehit yardımı miktarı, her yıl Yönetim Kurulu’nca tespit edilir.
 • 01.01.2022 tarihi itibarıyla uygulanan Şehit Yardımı 40.000,00TL’dir.

Şehit yardımı için gerekli belgeler;

 • Şehit yardımı talep form dilekçesi, (tıklayınız)
 • Veraset ilâmı aslı ya da Mahkemece onanmış sureti veya Noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesinin aslı,
 • Bakanlıkça veya Valilikçe düzenlenen şehitlik belgesi,
 • Tüm varislerin IBAN bilgileri veya vekâlet ile ödeme talep edilmesi halinde noter onaylı vekâletnamenin aslı,

Afet Yardımı

 • Afet yardımı, Sandık üyesi iken ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına, terör gibi olaylara maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere; üyenin maliki bulunduğu meskeni veya ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde yapılan yardımdır.
 • Yapılacak yardım miktarı; her yıl Yönetim Kurulunca belirlenir.
 • Afete uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde, yardım her ikisine de ayrı ayrı yapılır.
 • 01.01.2022 tarihi itibarıyla uygulanan  Tabi Afet Yardımı  2.000,00TL ’dir.
 • 01.01.2022 tarihi itibarıyla uygulanan  Diğer Afet Yardımı 1.300,00TL ’dir.

Afet yardımı için gerekli belgeler;

 • Afet yardımı talep form dilekçesi,  (tıklayınız)
 • Hasara uğrayan, mülkiyetinde bulunan mesken ise; tapu tescil belgesi ile afet ve acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce onaylı sureti,
 • Hasara uğrayan ev eşyası ise; üyenin afet tarihindeki ikametgâhını gösteren belge, tapu veya kira sözleşmesi ile afet ve acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce onaylı sureti,
 • Terör nedeniyle zarar görülmesi durumunda, afet riski altındaki alanlardan, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgenin Cumhurbaşkanlığı Kararının örneği ve ilgili mülki idare amirliğinden veya belediyeden alacakları hasar durumunu gösterir belge,

Sağlık Destek Yardımı

 • Üyelerin veya bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 3(üç) günden fazla süren tedavilerinde bu durumlarını resmi veya özel hastanelerden alacakları tedavinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir sağlık raporu ile tevsik etmeleri kaydı ile Sandığa ait konaklama tesislerinde konaklaması halinde kendisi ve refakatinde bulunan 1 (bir) kişinin en fazla 10 güne kadar konaklama ücretlerinin %50 tutarı Sandık tarafından ödenir.
 • Ödeme şartları ve istenilen belgeler Yönetim Kurulunca belirlenir.
 • Üyenin, müracaat formu (tıklayınız) ile birlikte, sevk yazısı, sağlık raporu ve konaklama faturasının bir suretinin sandığa ibrazına müteakip tutar üyenin hesabına gönderilecektir.
Nemalı Aidat İadesi

Üyelik sürelerine bakılmaksızın;

  1. Sandık üyesi iken üyelikleri sona erenlere,
  2. Emekli olduğu tarihte 120 ayını doldurmamış olanlara,
  3. Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erenlere talep etmeleri halinde,
  4. Sandıktan emekli yardımı almış olup, tekrar üyelik kapsamında bir göreve dönenlere,

ödemiş oldukları aidatları, ödendiği tarihler dikkate alınarak yasal faizi ile birlikte kendilerine iade edilir, ayrıca emekli yardımı ödemesi yapılmaz.

Aidat iadesi için gerekli belgeler;

 • Aidat iadesi talep form dilekçesi, (tıklayınız)
 • Üyenin tüm görev ve görev yerlerini gösterir, en son duruma göre güncellenmiş hizmet belgesi,
 • Üyenin görev/görev yeri değişikliklerini belgeleyeceği; Atama kararnamesi/Personel nakil bildirimi veya istifa onay belgesi,
 • Sandıktan emekli yardımı alıp, tekrar üyelik kapsamında bir göreve döndükten sonra emekli olanlara aidat iadesi yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan gönderilen emekli aylığı bağlandığına dair resmi yazının fotokopisi,
 • Üyelik süresi 120 ayın altında olanların emekli olmaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan maaş bağlandığına dair yazı fotokopisi.
Sigortadan Sağlanacak Faydalar
 • Üyelerin sağlık, kaza, malûliyet ve ölüm risklerini sigorta ettirmek sureti ile temin edilecek diğer faydaları kapsar,
 • Sigorta kapsamına alınacak riskler ve sağlanacak faydalar ile sigorta süreleri, Yönetim Kurulu kararları ile tespit olunur.
 • Buna göre,  22-65 yaş arası Sandık üyeleri, 24 saat boyunca dünyanın her yerinde geçerli olmak üzere deprem teminatı dahil 15.000,00 TL  sigorta kapsamına alınmıştır.
 • Kaza sonucu malül duruma düşen üyenin kendisine veya kaza sonucu vefat eden üyenin varislerine, Sandık tarafından yapılan ölüm ve malüliyet yardımı ödemeleri için istenen belgeler dışında, aşağıda belirtilen belgeler temin edilerek Sandığa başvurulması halinde, belgeler sigorta şirketine gönderilerek hak sahibine ödeme yapılması sağlanmaktadır.

Grup Ferdi Kaza Sigortasından faydalanabilmek için istenilen evraklar;

 • Ferdi Kaza Sigortası Talep Form Dilekçesi için tıklayınız.
 • Kaza tespit tutanağı, (sürücü üye ise alkol raporu ve ehliyet fotokopisi)
 • Olay Yeri İnceleme Tutanakları(Raporu) ve Görgü-İfade Tutanakları
 • Defin ruhsatı ve otopsi ve/veya ölü muayene raporu aslı,
 • Maluliyet durumunda üyenin banka hesap numarası, Devlet hastanesi ve üniversite hastanesinden alınacak sakatlık oranını gösterir heyet raporunun aslı, adli rapor aslı.
 • Üyenin vefatı durumunda ise varisinin hesap numarası,
 • 18 yaşın üzerindeki varisin payının diğer bir varis/varislere veya üçüncü şahıslara ödenmesi halinde; noter onaylı vekâletname.
 • Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
 • Veraset ilamı aslı. (tüm varisleri gösterir şekilde)

Not :Tüm evrakların aslı veya ilgili kurumlarca onaylanmış suretleri istenmektedir.

İlksan 2022 Yılı Doğum, Evlenme vb. Yardım Miktarları Ne Kadar?
Yorum Yap

Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsiniz

Yeni haberlerden haberdar olmak için ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Eğitimge ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!