Atatürk Enis Behiç Koryürek

ATATÜRK

 

Ey sanki alev saçlı zafer küheylaniyle

Kurtardığın vatanda en yüce şehsüvarsın,

Bir şimşek çağlayanı haliyle Türk kanıyle

Aldığı şâna lâyık bir tarihde bir Sen varsın.

 

Erişmez vasfına hiçbir rebabın sesi

Sen yükseksin ilhamın yıldızlı göklerinden,

Dehâdan kanatlanan kılıcının şulesi

Ebediyette olmuş bir murassa kasiden,

 

Kızıl gökte parlayan Ay-yıldız’ın nurusun.

Sen en büyük milletin, Türklüğün gururusun

Bu yurdun timsalisin bugün bütün cihanda

Gözler, gönüller senin, senin şeref de şan da!

 

Enis Behiç KORYÜREK