Atatürk Oratoryosu Selahattin Batu

ATATÜRK ORATORYOSU

 

İHTİYARLAR KOROSU

 

Yol kapalı, yol uzun, tanyeri karanlık,

Yürür Atatürk elinde ışık…

 

Geceler mi çöktü? Karalar mı bastı?

Çatılar mı göçtü? Damlar mı yıkık?

Yetişir Atatürk imdâda o zaman,

Atatürk başta o zaman

İşte Atatürk o zaman büyük.

 

ANALAR KOROSU

 

Hey çelik göğüslü, kaya omuzlu!

Düşman binlerle, engel yüzbin!

Doruklar yüce tepeler şahin,

Gene de onun buyruğu: İleri!

Yüreği, soluğu ileri…

Ordular, atılın ileri!

Kartallar sınırdan sınıra uçun!…

Yiğitler, koşun ileri!

 

HALK KOROSU

 

Nasıl atıldındı düşmana acınla,

Ellerin kanda, kırılmış kaburgan.

Nasıl döğüştündü yenilmez gücünle,

İnmeden bir soluk atından.

Büyüktü savaşın, büyüktü ulusun da,

Bastığın toprak kahraman.

 

ANALAR KOROSU

 

Sana bağlandı gönüller o gün,

Baş kodu yoluna başı olan

Sana eklendi sevgiler, saygılar,

Yüceydin daha da yüceldin o zaman…

Atatürk bir destan oldu koskoca.

 

İHTİYARLAR KOROSU

 

Açıklar, açlar, yenikler, yitikler,

Bir uçtan bir uca çırpınan bir vatan.

İnişler, yokuşlar, göçüşler, çöküşler,

Kağnı kağnı ateş, oluk oluk kan.

Nineler dizlerini uzattı başına,

Analar saçlarını örttü üstüne,

Yorgun kanatları, omuzları kan…

Saf saftı ölüler meydanlarda,

Vurulmuş devlerdi açıkta yatan.

 

GENÇLER KOROSU

 

Göz seni görmeyince kör oldu o gün,

Bir seni bulmayan umutsuzdu.

Adını anmayan mutsuzdu,

İzinde yürüyen yol aldı o gün.

 

ANALAR KOROSU

 

Ömrün koskoca bir acıydı, Atatürk,

Kimse çekmedi sencileyin.

Baş baştı yüreğin göz gözdü.

 

GENÇLER KOROSU

 

Karaydı geceler doğularca,

Bir sen güneşce gürledin.

İnanın dedin ulusa inanınca,

Güvenin dedin.

 

HALK KOROSU

 

Elele çıktık yola seninle,

Sen eyittin biz eyittik seninle,

Ateşe, ölüme gittik seninle

İşte önümüz sonumuz seninle,

Ya varız ya yoğuz seninle…

 

GENÇLER KOROSU

 

Sen gel bize gene, Atatürk!

Yürü bizimle ölüme dirime,

Hep sen ol bizimle,

Kal bizimle,

Yürü bizimle,

Ara, bul bizimle,

Hep sen ol bizimle

Atatürk

 

Selâhattin BATU