ATATÜRK’ÜN CENAZESİNİ ANKARA’DA KARŞILARKEN Mithat Cemal Kuntay

ATATÜRK’ÜN CENAZESİNİ ANKARA’DA KARŞILARKEN

Gene on beş sene evvel gibi Gazi geliyor,

Gene on beş sene evvelki kadar yükseliyor.

 

Gene başlarda oturmuş, gene göklerde başı;

Yıldırımlar gene bir eski silâh arkadaşı.

 

Ölümün bitmeyen ufkunda yatarken gene sağ;

Bir avuç toprak olurken gene yüksek, gene dağ.

 

Gene bir memleketin satveti bir tek emeli.

Koca bir yurdu tutarken gene sapsağlam eli.

 

 

Çürüyen göğsü için takızaferler gene dar;

Gene sağdır, gene sağlamdır O, hem dünkü kadar.

 

Ona hicranla… hayır, sade taabbütle eğil;

Ölüdür; doğru, fakat öldüğü hiç belli değil.

 

 

Mithat Cemal KUNTAY