Dah-i Teceddüde Abdulhak Hamit Tarhan

DAHİ-İ TECEDDÜD’E

Büyük gazâ, büyük zafer bu inkılâp!

Büyük gazâ tagallübe…

Büyük zafer taassub u teseyyübe

Gazâ-yı Mustafa Kemal

 

Evet, cehalete ilmin bu bir büyük zaferi.

Cihan – şümül olacaktır onun bu şaheseri!

Yarın bu seyre denir kahramanların seferi…

Kuvâ-yı Mustafa Kemal

Dehâ-yı Mustafa Kemal!

 

Abdülhak Hamid TARHAN