Gazi Destanı Aşık Hasan

GAZİ DESTANI

Gücüm yetse keşke yazsam bir destan

Okunsa istekle nihayete dek

Başımızda her gün o Başkumandan

Methini söylerim kıyamete dek

 

Onunçün açılır sümbül menekşe

Cihanda adını söyler her köşe

Nüfuzu yürüdü dağ ile taşa

Methini söylerim kıyamete dek

 

On yılda yüzlerce yılı aştırdı

Şanlı geçmişleri deşti deştirdi

Okuyup yazmayı kolaylaştırdı

Methini söylerim kıyamete dek

 

Varsın geçsin benim yaşım yetmişi

Son on yılda gördüm en büyük işi

İster er meydanı böyle er kişi

Methini söylerim kıyamete dek

 

Geçit tünel oldu her çetin kaya

Şimdi tirendeyiz yürürdük yaya

Dünya imreniyor Gazi Paşa’ya

Methini söylerim kıyamete dek

 

Sohbetinin doyum olmaz tadına

Odur haklarını veren kadına

Aşık Hasan derler benim adıma

Methini söylerim kıyamete dek

 

Arık toprağa yaslanı yaslanı

Sığır güderken yazdım ben bu destanı

Nasıl methedeyim böyle aslanı

Methini söylerim kıyamete dek

 

 

Aşık HASAN