Mustafa Kemal Havası Edip Ayel

MUSTAFA KEMAL HAVASI

Köylülerin oturduğu bir kahvede

Söz edilirken güz ekiminden birdenbire

Şavk vurması gözlere ulusal imeceden

Doğrulup kalması bir ulusun, öyle bir hava.

 

Aşka benzer, şevke benzer, Ferhad’ın dağ delmesi

Künk döşemesi, su çekmesi Amasya’ya

Mustafa Kemal’in kağnıları taş taşırken

Ulu yapıların yükselmesi, öyle bir hava.

Bir savaş alanı ovalarda, tepelerde

Sakarya’dan uzun, Sakarya’dan zor

Ve Mustafa Kemal atlısının getirdiği haber:

Düşman bozulmuş gidiyor, öyle bir hava.

 

Herkes kurtuluş ordusunun eri gibi

Yeniden bir alan savaşı verir gibi,

Gerilik, karanlık, yoksulluk karşısında,

Dumlupınar zaferi gibi, öyle bir hava.

 

Düş gibi, yarın gibi, hemen yarın gibi

İki bin rakımlı tepe alınmış gibi,

Davul zurna şenlik dernek köylerde

İzmir’e varılmış gibi, öyle bir hava.

 

Öyle sade, öyle umutlu, öyle halkça,

Güzel işlere doğru kavak gölgesi yollardan,

Çankaya’daki bağ evinden bir sabah sanki,

Ankara’ya iniyor Mustafa Kemal, öyle bir hava.

 

Sivas köylüklerinde buğday yetiyor,

Halkım yamasız urbalar içinde,

Mustafa Kemal’in kara tahtası başında

Herkes dilediğini yazıyor, öyle bir hava.

 

Ölünün toprak bölünmüş, yaşayana verilmiş,

Emek kul olmaktan kurtarılmış

Gül açıyor bahçelerde tütün, mısır, incir

Şıkır şıkır oynuyor kızların ellerinde, öyle bir hava.

 

Köy okulunun bahçesine bayrak çekilende

Selâm durmamız kardeşliğe ve insanlığa

Kardeşliğe bayrağımızdan bir şey katmamız,

Güller katmamız insanlığa bayrağımızdan, öyle bir hava.

 

Ve en güzeli demiryollarımızdan sanki

Mustafa Kemal geçecekmiş gibi,

Soracakmış gibi bize ıssız istasyonlarda,

Ne yaptınız? Yaptıklarımızın sevinciyle, öyle bir hava.

 

Sularda çamur yok, dupduru bir ırmak

Gönüllerimizin ta içinden akıyor

Kardeşlik denizine aşk dalgalarıyle,

Kıyısına yaşantıların güller bırakarak, öyle bir hava.

 

Şiir diyeceksiniz, insanlığın kız kardeşi şiir

O mu? Bağımsızlık gülü emek menekşesi

Bir seher tazeliğiyle sarmış ulusumuzu

Mustafa Kemal havasında gelecektir… öyle bir hava

 

 

Edip AYEL