Ek Ders Hesaplama ve Ödemelerinde Dikkat Edilecek Hususlar

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Ek ders ödemelerinde yaşanan sorunların en aza indirilmesi için dikkat edilecek kurallar:

Yönetici ve Öğretmenlerin Ek Ders ve Ücret Hesaplamasında Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar

1. Destekleme ve Yetiştirme Kursları Ek Ders Ücretleri İle İlgili Hususlar
a) Öğretmenler okulda girdiği dersler dâhil haftada toplam 40 saate kadar ders verebilecektir. Örneğin
bir öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa 19 saate kadar, okulda haftada 30 saat derse
giriyorsa 10 saate kadar derse girebilecektir. Aynı şekilde Halk Eğitim Merkezlerinde kadrolu
öğretmenlere görev verilirken 40 saat bütünlüğü aranacaktır (Öğretmen müfredat kapsamında 25 saat
derse giriyorsa 15 saatte Halk Eğitim Merkezi kurslarında görev alabilecektir). Ancak Genel Bilgi ve
Meslek Dersleri öğretmenlerinin müfredat kapsamında okuttukları dersler, destekleme ve yetiştirme
kursları, destek odası ve evde eğitim kapsamında aldıkları görev toplam 40 saati geçmeyecektir. Yaz
döneminde açılan kurslarda ise haftalık toplam 30 saate kadar ders verilebilmektedir. Ücretli
öğretmenlere ise hiçbir şekilde haftalık 30 saatin üzerinde ders verilmeyecektir.
b) Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin, Bakanlığımıza bağlı diğer
resmi eğitim kurumlarında açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında ders okutmaları mümkün
bulunmamaktadır.
c) DYK’ larda öncelikle kurs talebinde bulunan kadrolu ya da sözleşmeli çalışan öğretmenler, bu
öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcılarının
görevlendirilmesi esastır.
d) DYK’ larda görev alan tüm idareci ve öğretmenlere (Ücretli Öğretmenler dahil) ek ders ücreti %100
artırımlı ödenecektir.
e) Destekleme ve Yetiştirme kurslarında ve Halk Eğitim Merkezlerinde girilen ders saatleri Hazırlık ve
Planlama saati hesaplanırken, öğretmenin normal girdiği ders saatlerinin üzerine eklenerek hesaplama
yapılacaktır. Örneğin 20 Saat derse girip 10 saatte destekleme kursunda derse giren öğretmene
20+10=30 saat üzerinden 3 saat hazırlık ve planlama ücreti verilecektir.
f) Hafta sonları yapılan kurslarda görev yapan yöneticilerden her gün için birine 2 saat ek ders
ödenecektir. Bu ücrette %100 artırımlı olarak ödenecektir.
g) Hafta sonu belleticilik görevi yanında DYK görevi de olan öğretmenlere iki görevi de fiilen yapmaları
durumunda, iki görev içinde ayrı ayrı ücret ödenebilecektir.
h) Hafta içi yerine getirilen DYK kursları öncelikle maaş karşılığına sayılacaktır. DYK kapsamında hafta
içi 18 den sonra ve hafta sonu yapılan kurslara ilişkin ücret ödemesi ilgilinin maaş karşılığını doldurup,
doldurmadığına bakılmaksızın ödenecektir.

2. İYEP Ek Ders Ücreti
Sınıf öğretmenlerine 10 saate kadar İlköğretim Yetiştirme Programlarında görev verilebilecektir. Sınıf
öğretmenleri bunun yanında 8 saate kadar da Destek Eğitim Odasında veya evde eğitim kapsamında ücret
alabileceklerdir.

3. Destek Eğitim Odaları ve Özel Eğitim Öğretmenleri İle İlgili Hususlar
a) Destek eğitim odalarında müdür ve müdür yardımcıları görev alamazlar.
b) Destek odasında eğitim alacak öğrenciler, bu öğrencilere okutulacak dersler ile öğrencilerin alacağı
haftalık ders saati BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda belirlenir. Bu planlama haftalık
toplam ders saatinin % 40’ını aşmayacak şekilde yapılır.
c) Özel eğitim öğrencilerinin eğitim gördüğü okul ve sınıflarda eğitim veren öğretmenlere bu sınıflarda
girdikleri derslere ilişkin ek dersler % 25 artırımlı ödenecektir.
d) Özel Eğitim Öğretmenlerinin tüm ek dersleri ( seminer dönemi ve nöbetler dahil ) %25 artırımlı
ödenecektir.
e) 30 saat Derse giren Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine Destek Eğitim Odasında görev
verilmeyecektir.
f) Sınıf Öğretmenlerine 8 saate kadar Destek Odasında görev verilebilecektir.

4. İkili Eğitim Yapan Okullarla İlgili Hususlar
a) Bünyesinde ikili eğitim yapan anasınıfı olan okullarımızda görevli idareciler haftalık 2 saat ilave ek
ders hakkından yararlanacaklardır.
b) Ancak bu ücret ara tatil ve yaz tatilinde ödenmeyecektir.

5. Ücretli Öğretmenlerle İlgili Hususlar
a) Ücretli öğretmenlere haftalık 30 saatin üstünde her ne adla olursa olsun ders verilmeyecektir.
b) Ücretli Öğretmenler DYK kurslarında görev alıyorlarsa kadrolu öğretmenler gibi ücretlerini %100
artırımlı alacaklardır.
c) Ücretli Öğretmenlere nöbet görevi verilmeyecektir.
d) Ücretli Öğretmenlere Sınıf Rehber Öğretmenliği görevi verilmeyecektir.
e) Ücretli Öğretmenlere kulüp görevi verilmeyecektir.

6. İdari Tatil ve Bayramlarla İlgili Hususlar
a) İdari tatil nedeniyle yerine getirilemeyen ek ders görevleri toplu sözleşme gereği yapılmış sayılacak ve
ücreti ödenecektir.
b) İdari tatil nedeniyle yapılamayan DYK lara ilişkin ek ders ödemeleri yapılacak, bu günlere denk gelen
egzersiz çalışmaları varsa buna ilişkin bir ödeme yapılmayacaktır.
c) Hafta içine gelen Milli Bayramlarda yerine getirilemeyen ek ders görevleri ve DYK lar yapılmış
sayılacak ve ücret ödenecektir.
d) Hafta sonuna denk gelen Milli Bayramlarla ilgili ek ders ve DYK ödemeleri yapılmayacaktır.
e) Dini bayramlarda herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacaktır.
f) Eğitim öğretim dönemi dışına denk gelen idari tatillerde görevi başında bulunması gerektiği
kendilerine tebliğ edilen ve bu tebliğe göre görevi başında bulunan idareci ve öğretmenlere ek dersleri
ödenecektir.
g) MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 16. Maddesinin 1.
Fıkrasının a bendinde yer alan “Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde
düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine
getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri
varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu
kurumca ödenir.” hükmü gereği görevli izinli olanların ek dersleri ve Destekleme Yetiştirme Kurs
ücretleri ödenecektir.
7. Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersi İle İlgili Hususlar
a) Rehberlik ve Kariyer Planlama dersine giren bir öğretmene öğrenci sosyal ve kişilik hizmetlerinden 2
saat ek ders verilecek, bunun dışında fiilen derse girdiği gerekçesiyle 1 saat daha
ücret ödenmeyecektir. Ancak fiilen girilen bu ders ders dışı ve hazırlık planlamanın hesabında dikkate
alınacaktır. Örneğin 29 saat dersle birlikte rehberlik ve kariyer planlama dersine giren öğretmene 15
saat maaş karşılığı düşüldükten sonra 14 saat ek ders 2 saat sosyal ve kişilik hizmetleri 3 saatte hazırlık
ve planlama ücreti ödenecektir.
b) Kendilerine sınıf rehberliği verilen öğretmenlere, Rehberlik ve Kariyer Planlama dersine fiilen girip
girmediklerine bakılmaksızın 2 saat Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetlerinden ücret ödenecektir.

8. Görevlendirmelerle İlgili Hususlar
a) 16. Maddeye göre görevlendirilen idarecilere haftalık 18 saat ücret ödenecektir.
b) Maddeye göre görevlendirilen müdür yardımcılarına fiilen yerine getirmeleri şartıyla nöbet ücreti
ödenebilecektir.
c) 16. Maddeye göre görevlendirilen müdür ve müdür yardımcılarına hafta sonu yapılan kurslarda
nöbetçi idareci olarak görevlendirilmeleri durumunda 2 saat ücret %100 artırımlı olarak ödenecektir.
d) 16. Maddeye göre görevlendirilen müdür ve müdür yardımcılarına ikili eğitim kapsamında 2 saat
ücret ödenmeyecektir.
e) 16. Maddeye göre bir müdür yardımcısı müdürlüğe görevlendirilmişse toplu sözleşme kararları
doğrultusunda ilgili müdür yardımcısının müdür yardımcılığında aldığı ücret 18 den fazla ise fazla olan
ücret ödenecektir.
f) 22. Maddeye göre görevlendirilen idarecilere, asillerinin alması gereken ek ders ücreti üzerinden ödeme
yapılacaktır.

9. Diğer Hususlar
a) Yatılı ve pansiyonlu okullarda hafta sonu belleticilik görevi yapan öğretmenlerden aynı zamanda hafta
sonu DYK kurslarında görev alanlar varsa her iki görevi de fiilen yerine getirmeleri şartıyla iki görevle
ilgili ek ders ücretlerinden faydalanabilecektir.
b) İdareciler DYK kurslarında haftalık 10 saate kadar görev alabilirler.
c) Asker öğretmenlere ihtiyaç halinde nöbet görevi verilebilecek ancak bu görevlendirme için herhangi bir
ek ders ödemesi yapılmayacaktır.
d) İdareciler ve müdür yetkili öğretmenler egzersiz açamayacaklardır.

Ek Ders Hesaplama ve Ödemelerinde Dikkat Edilecek Hususlar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Eğitimge ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!