2023 Yılı İlk Defa Yönetici Görevlendirme Kapsamında EK 1 Formlarının Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

2022 Yılı İlk Defa Yönetici Görevlendirme Kapsamında EK 1 Formlarının Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

A. KİŞİSEL BİLGİLER

B. EĞİTİMLER

* Yüksek Lisans kriterlerinde formasyon yerine geçen alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisansı dikkate alınmayacaktır.
* Bu bölümde lisansüstü eğitimler için YALNIZCA en yüksek puan verilecektir.
* Başvuru esnasında puanlamaya esas mezuniyet belgeleri başvuru dosyasına eklenecektir. Bu belgelerin MEBBİS modülüne doğru şekilde işlenmesinden ve kontrolünden Aday sorumludur.

C. HİZMET SÜRELERİ

* Başvuruda yazılan hizmet süreleri Hizmet belgesi ile belgelenecektir.

* Yöneticilik ve öğretmenlik süreleri ayrı ayrı değerlendirilecektir, yönetici süresi ayrıca öğretmenlik süresine eklenmeyecektir.

* Hizmet süresi hesabında Mülakat Başvurusu Son tarihi esas alınacaktır.

* Yöneticilikte vekâleten/geçici görevlendirme olarak geçirilen süreler asaleten bulunduğu kadroda geçmiş sayılacaktır.

* Askerlik hizmetini temel askerlik bitiminden sonra bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri öğretmenlikte geçmiş gibi değerlendirilecektir. (Acemilik sonrası er öğretmen, yedek subay öğretmen, asker öğretmen)

* Asker öğretmen iken müdür yetkili öğretmen olarak görev yapanların süresi öğretmenlikten sayılacaktır.

* Bakanlığa bağlı okullarda vekil ve ücretli öğretmenlikte geçen hizmet süreleri, öğretmenlikteki geçen hizmet süresine dahil edilmeyecektir.

* Sözleşmeli öğretmen aday öğretmen ve 4-c sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlikte geçen hizmet süresine dahil edilecektir.

* Özel okullarda görev yapanların (özel okul, dershane, kurs vb.) öğretmenlik veya yöneticilik hizmet sürelerinin 2/3 ü öğretmenlikte geçen hizmet süresine dahil edilecektir. Bu bilgilerin Mebbis Modülüne işletilmesinden aday sorumludur. Herhangi bir nedenle bu madde kapsamında bilgileri işlenememiş olanlar başvuru esnasında öğretmen olarak özel kurumda görev yaptıklarına dair belgeyi ekleyeceklerdir.

* Yöneticilik görevi herhangi bir sebeple üzerinden alınanlardan işlemin yürütmesinin durdurulması veya iptaline ilişkin verilen yargı kararı gereğince yöneticilik görevine döndürülenlerin görev sürelerinin hesabına yöneticilik görevinden ayrıldıkları tarih ile yeniden yöneticiliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen süreler de dahil edilecektir.

* Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezlerinde bölüm/alan şefi olarak görev yapanlar bu bilgilerinin Mebbis Sistemine İşlenmesini sağlayacaktır. Atölye şeflerine puan verilmeyecektir.

D. AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM
Hakemli ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan makalelerde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:

* Makalenin yayınlandığı derginin ulusal ve uluslar arası hangi indekslerde tarandığını gösteren kapak ve jenerik sayfası eklenmelidir. Burada derginin editör kurulunun ulusal ve/veya uluslararası olduğu, bilimsel değerlendirme süreci, derginin künyesi ve derginin tarandığı indeks sunulmalıdır. Makale, makalenin adı, yazarı ve yayınlandığı sayfa aralığını gösterir şekilde dosyalanacaktır.

Ulusal dizinler: TR Dizin, ULAKBİM, Alan İndeksleri vb.
Uluslararası Dizinler: SCOPUS, ERIC, SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded, WOS, ISI, Database, Alan indeksli dergiler vb.

* Uygulama öğretmeni olarak görev yapmış olmak kriteri için; Öğretmen adaylarının yaptığı öğretmenlik uygulaması kapsamında görev aldığına dair onaylar dosyaya eklenecektir.

* Zümre Başkanlığı: Branş zümre başkanlığı kabul edilmemektedir. Okuldaki tüm zümre başkanlarından oluşan kurulun seçtiği kişi okul zümre başkanıdır. Okul zümre başkanlığı yapanlar, öğretmenler kurulu ya da okul zümre başkanları tutanağı veya zümre başkanlığı yaptığı okul müdürlüğünden alınacak onaylı yazıyı,İlçe zümre başkanlığı yapanlar, imzalı ilçe zümre başkanları tutanağı veya ilgili ilçe müdürlüğünden alınacak onaylı yazıyı,

İl zümre başkanlığı yapanlar, imzalı il zümre başkanları tutanağı veya ilgili İl/İlçe Müdürlüğü biriminden alınacak onaylı yazıyı dosyaya ekleyecektir.

Birim/Bölüm başkanlığı yapanlar ilgili görevlendirme onaylarını dosyaya ekleyeceklerdir.
* Üniversitelerde en az bir dönem ders okutmak ve değerlendirme yapmış olduğuna dair belge sunulacaktır.

E. OKUL GELİŞTİRME DENEYİMİ
PATENT:

* Ulusal mevzuat kapsamında başvurusu yapılan ve inceleme raporu sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen patent belgesi ile Yayınlandığı Resmi Gazete Sayfası, ayrıca patent çalışmalarında fiilen görev alındığına dair belge eklenecektir. Başvuru halinde olan sonuçlanmamış belgelere puan verilmeyecektir.

* Patentler https://www.turkpatent.gov.tr/ ve https://www.google.com/?tbm=pts gibi adreslerden kontrol edilebilmektedir.

* Başvuru sahipleri yukarıdaki vb. web adreslerinden yaptıkları çalışmaları çıktı alıp sunabileceklerdir.

PROJELER:

* Proje kapsamındaki görevin tanımlandığı belgeler başvuru dosyasına eklenecektir. (Proje sözleşmesi, sonuç raporu, proje künyesinde konuya ilişkin belge, proje süresini gösteren belge)

* Puan verilecek Ulusal Projeler: TÜBİTAK Projeleri (1001, 1003, 4004, 4006, 4007 vd.), (Beyaz Bayrak, Okulum Temiz, Beslenme Dostu Okul vb.) Ulusal düzeyde kurumlar ve kuruluşlar tarafından desteklenen projeler (Örn: Gençlik ve Spor Bakanlığı Projeleri), vb.

* Puan verilecek Uluslararası Projeler: Avrupa Birliği Projeleri (Erasmus + Projeleri), Avrupa Birliği Araştırma Projeleri, Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen projeler (Yeşil Bayrak – Eko Okullar Projesi vb) , Büyükelçilikler vb. tarafından desteklenen hibe projeleri vb.

* Danışman olarak görev alanlardan fiilen öğretmenlik yapanlar öğretmenler kurulu kararını, yönetici olarak görev yapanlar ise görev dağılımı ya da görevlendirme yazılarını ekleyecektir.

* Yürütücü olarak görev alanlar, projenin görev yaptığı kurum adına yapıldığını belgelendirecektir.

* Her proje yalnızca tek bir kriter için değerlendirilecektir. Aynı projeden hem danışman hem de yürütücü olarak puan verilmeyecektir.

 

F. OKUL GELİŞTİRME DENEYİM

Başarı Farklarını azaltma;

* İYEP’te görev alan öğretmenlerden görevlendirme olurları veya ücret olurları

* DYK da görevlendirilen öğretmenlerden görevlendirme olurları veya ücret olurları

* Evde veya Hastanede eğitim görevi alan öğretmenlerin görevlendirme olurları veya ücret olurları

* Ders dışı eğitim çalışmaları görevlendirme olurları veya ücret olurları

* Tercih danışmanlığı görevlendirme olurları veya ücret olurları

* Destek eğitim odası ücret olurları

ÖĞRENCİ BAŞARILARI;

Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilgi/beceri/spor/sanat/proje yarışmalarında dereceye giren öğrencilerle ilgili dersine girdiğine dair ders programı ile DYK, Egzersiz onayları gibi kanıtlayıcı belgelerle birlikte öğrencinin dereceye girdiğine dair belge dosyaya eklenecektir. Eklenen belgeler öğretmenin alanıyla ilgili olmalıdır. Türkçe veya Edebiyat öğretmeni şiir yarışmasında dereceye giren bir öğrenci için puan alabilir. Ancak Spor Yarışmasında dereceye giren öğrenci için özel bir görevlendirme oluru yoksa puan alamaz. Aynı şekilde görsel sanatlar öğretmeni resim yarışmalarından, müzik öğretmeni müzik yarışmalarından, beden eğitim öğretmeni spor yarışmalarından dereceye giren öğrenciler için fiilen çalıştırdığını kanıtlayıcı belgeleri sunduğu taktirde puan alabilir.

* Halk eğitim merkezleri, RAM, Bilsem ve Öğretmen Evinde görev yapan öğretmenlerin son dört yıllık görev süresi hesaplanacak her 12 ay için 2 puan verilecektir. 01.01.2018 tarihinden öncesi dikkate alınmayacaktır.

* Halk eğitim merkezlerinde çalışan öğretmenlere, çeşitli yarışmalarda dereceye giren kursiyerleri için öğrenci statüsünde olmadığı için puan verilmeyecektir. Bu öğrenciler kendi okullarında değerlendirilir.

* Öğrencinin okul adına yarışmalara katıldığına dair belge mutlaka eklenecektir. (Okul adının belirtildiği Gençlik ve spor müdürlüğünden alınan lisans belgesi vb)

G. ÖDÜLLER

* Atamaya yetkili amir (Bakan, Vali ve Kaymakam) tarafından son dört yıl içinde verilen ödüller geçerli olacaktır. ➢ Yazılı sınava başvuruların son gününden sonra düzenlenmiş olan belgeler dikkate alınmayacaktır.

H. CEZALAR

➢ Son dört yıl içinde alınan cezalar geçerli olacaktır.

NOT: D, E, F, G ve H Bölümlerinde belirtilen kriterler kapsamında, değerlendirmenin yapıldığı yıl ve değerlendirmenin yapıldığı yıldan önceki dört yılda yapılan çalışmalar ile ödül ve cezalar değerlendirilecektir. Son dört yıl hesabında 01/01/2018 -11/02/2022 tarihleri arası dikkate alınacaktır.

Detaylı Bilgiler için iliniz insan kaynakları şubesi veya ilgili birimlerle iletişime geçebilirsiniz.

Ek 1 Değerlendirme excel programı için tıklayınız.

EKYS Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız.

Başvuru ve değerlendirme ile ilgili diğer bilgiler için tıklayınız.

Ek1 Dosya Düzeni ve Evrakların Sıralanması için tıklayınız.

2023 Yılı İlk Defa Yönetici Görevlendirme Kapsamında EK 1 Formlarının Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Eğitimge ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!