Harcırah nedir? Nasıl Hesaplanır? Harcırah neye göre ödenir?

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

[the_ad id=”11683″]

Tayin dönemlerinde sıkça karşılaşılan sorulardan birisi de harcırah nasıl hesaplanır sorusunun cevabı haberimizde yer almaktadır.

Harcırah verilecek kimseler:
Madde 4 –(Değişik: 11/12/1981-2562/2 md.)
Bu Kanunda belirtilen hallerde:
1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri
olarak çalışanlara;
2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;
3. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;
4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;
5. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;
6. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;
7. (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)
8. Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;
9. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye’de
bırakacakları aile fertlerine;
10. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;
11. Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere;
Harcırah verilir.
(Mülga fıkra: 31/7/2003-4969/1 md.)

Harcırah, 6245 Sayılı Harcırah kanunu ile yürürlüğe girmiştir. 

Soru 1-Yurt içi ve dışı spor temaslarında harcırahı nasıl ödenir?

-Madde 23 – Yurt içinde ve dışında tertip edilen milli ve resmi spor temasları dolayısiyle seyahat edecek sporcu ve idarecilerin bu
seyahatlerine ait yol masrafları ile yevmiyeleri Cumhurbaşkanınca tesbit edilecek esaslar dairesinde ödenir.

Soru 2-Memuriyet mahalleri içinde yol masrafı nasıl ödenir?

Madde 28 – (Değişik: 11/12/1981 – 2562/10 md.)
Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görev ile gönderilenlerin (48 nci madde kapsamına girenler hariç) yol
masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verilir.

Soru 3-Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliği nasıl ödenir?

[the_ad id=”11683″]

Madde 39 – (Değişik: 11/12/1981 – 2562/16 md.)
Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli
dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3,
ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

Soru 4- Memleket iç ve dışında seyahat günlerinin hesabı nasıl yapılır?

Madde 43 – Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere muvasalat
saatine kadar gelen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunur.
Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.

Soru 4- Yurtiçinden yer değiştirme masrafı ( Her iki eş ataması yapılmışsa nasıl ödeme yapılır) ?

(Ek: 16/6/1983 – 2851/4 md.) Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden
yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.

Yorum: Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur ki Aynı il ve ilçede ikamet eden eşler yine aynı il ve ilçeye atanırsa bir eş tam diğer eş yarım alır. Ancak eşler aynı il ve ilçeden aynı il farklı ilçeye atanırlarsa iki eş tam yolluk almaya hak kazanır.

 

Not: İl dışı atamalarda genellikle okuldan okula hesaplama yapılsa da bazı yerlerde ikamet esas alınıp problemler oluşabilmektedir.

[the_ad id=”11683″]

Harcırah nedir? Nasıl Hesaplanır? Harcırah neye göre ödenir?

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Eğitimge ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!