Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik İçin Güncel Yönetmelikte Dikkat Çeken Konular

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Öğretmenlerin Kariyer Basamaklarına İlişkin Güncel Yönetmeliğe göre kariyer basamakları konusunda bilinmesi gerekenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik hakkında yaptığı açıklamalardan sonra akıllarda soru işareti oluşturan bir konu da tezsiz yüksek lisans yapan öğretmenler uzman öğretmenlik sınavından muaf olabilecek mi?

Cevap: Öğretmenlik meslek kanunu taslağı meclise sunulmamış olmakla birlikte “Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği”ndeki ilgili maddeler şu şekilde:

Madde 9  Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlayanlar, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavından muaftır.

Sınavdan muaf bulunanların kariyer basamaklarında yükselmelerinde, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunan öğretmenlerden adaylık dönemi hariç başvuru süresinin son günü itibarıyla;

  1. a) Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlardan uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl,
  2. b) Alanında veya eğitim bilimleri alanında doktora öğrenimini tamamlayanlardan başöğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl

kıdemi bulunmak şartı aranır.

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği’ne göre öğretmenlerin uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarını MEB mi yapacak? 

Cevap:Sınav, merkezî sistem ile çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerle uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yapılır. Sorular ve cevap kâğıtları, Bakanlık ile ÖSYM’nin birlikte belirledikleri sınav kapsamlarına uygun olarak, gizlilik önlemleri alınarak ÖSYM’ce hazırlanır. Sınav evrakının sınav merkezlerine gönderilmesi, sınavın uygulanması ve cevapların değerlendirilmesi ÖSYM’ce gizlilik içinde, güvenilir bir ortamda gerçekleştirilir.

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği’ne göre öğretmenlerin uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarında hangi konular yer alacak?

Cevap:

Uzman öğretmenlik/Başöğretmenlik sınav konuları ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

  1. a) Türkçe (0,3),
  2. b) Genel kültür (0,2),
  3. c) Pedagojik formasyon (0,4),
  4. d)Millî eğitim mevzuatı, eğitim yönetimi ve eğitim sistemi ile ilgili temel bilgiler (0,1).

Sorular, Sınav Konuları Çizelgesinde (EK-2) yer alan alt konu başlıkları arasından uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanır.

Kurul, Sınav Konuları Çizelgesinde yer alan alt konu başlıklarında yeni gelişmeleri esas alarak değişiklik yapmaya yetkilidir. Yapılan değişiklikler, sınav tarihinden en az beş ay önce ilan edilir.

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği’ne göre öğretmenlerin uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarına katılmak için kaç yıl çalışmış olmak gerekiyor?

Cevap:

Kariyer basamaklarında yükselme sınavına başvurularda eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunan öğretmenlerden adaylık dönemi hariç başvuru süresinin son günü itibarıyla;

  1. a) Uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl,
  2. b) Başöğretmenlik için uzman öğretmenlikte 6 yıl

                kıdemi bulunmak şartı aranır.

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği’ne göre öğretmenlerin uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarından kaç puan alırsak kazanmış oluruz?

Cevap: Sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı olabilmek için en az 60 puan almak şarttır. Bu sınavdan 60 ve üzeri puan alanlar ile sınavdan muaf olanlar eş zamanlı olarak değerlendirmeye alınır.

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği’ne göre öğretmenlerin uzman öğretmenlik ve başöğretmen olabilmesi için herhangi bir kontenjan var mı?

Cevap:

Bakanlık eğitim-öğretim hizmetleri sınıfındaki toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde uzman öğretmen oranı % 20, başöğretmen oranı % 10’dur. Bu oranlar, Bakanlar Kurulunca artırılması durumunda, artırıldığı oranda uzman öğretmen ve başöğretmenlik sayılarına yansıtılır. Bu sayılardan;

  1. a) Alanlara göre mevcut öğretmen sayısının, Bakanlık eğitim-öğretim hizmetleri sınıfındaki toplam serbest öğretmen kadro sayısı içindeki oranı esas alınarak uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayılarının her alan için en az bir olmak şartıyla alanlar arasındaki dağılımı,
  2. b) Alanlara göre uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayıları içinde sınavdan muaf olan veya olmayanlar için kullanılacak uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayıları

Bakan onayı ile belirlenir.

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği’ne göre öğretmenlerin uzman öğretmenlik ve başöğretmen olabilmek için birden fazla alana atanabileceklerin durumu nedir?

Cevap: Mezun oldukları yüksek öğrenimlerinin gerektirdiği alan öğretmenliğine atanamamış olanlar ile birden fazla alan öğretmenliğine atanabilecek olanlar; en son atanmış oldukları alanda uzman öğretmenlik ya da başöğretmenlik başvurusunda bulunabilirler.

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği’ne göre öğretmenlerin uzman öğretmenlik ve başöğretmen olabilmek için diğer görevlerde geçen süreler değerlendirilebilecek mi?

Cevap: Öğretmen, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra eğitim-öğretim hizmetleri sınıfına dâhil ilköğretim müfettiş ve ilköğretim müfettiş yardımcılığı kadroları ile diğer hizmet sınıflarına dâhil kadrolara atanmış olanların atandıkları görevlerde geçen hizmet süreleri, öğretmenliğe dönmeleri hâlinde, kazanmış oldukları unvanlara göre öğretmenlikte, uzman öğretmenlikte veya başöğretmenlikte geçmiş sayılır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların bu kapsamdaki izin süreleri, kazanılmış haklarına göre öğretmen, uzman öğretmen veya başöğretmenlikte geçmiş sayılır.

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği’ne göre öğretmenlerin uzman öğretmenlik ve başöğretmen olabilmek için özel okullarda geçen süreler değerlendirmeye alınacak mı?

Cevap: Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel öğretim kurumlarında öğretmen görev unvanı ile çalışanlardan uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını aldıktan sonra Bakanlık eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarına atanmış olanlar; atandıkları alanda durumlarına uygun kontenjan bulunması şartıyla göreve başladıkları tarihten itibaren belirtilen unvanları kullanmaya hak kazanırlar.

Özel öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerden uzman öğretmen ya da başöğretmen unvanını elde edeceklerin belirlenmesi için yapılacak başarı sıralamasında, alanlara göre esas alınacak en az değerlendirme puanı, resmî eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden alanlarında belirtilen unvanları o yıl kullanmaya hak kazanan en az değerlendirme puanına sahip öğretmenlerin puanından az olamaz.

 

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik İçin Güncel Yönetmelikte Dikkat Çeken Konular

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Eğitimge ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!