1998’den Bu Yana Tüm Yıllara Ait Çıkmış Sorular

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

 

HAZIRLIK SINIFI BURSLULUK SINAV SORULARI

Hazırlık Sınıfı Bursluluk Çıkmış Sorular

 

ORTAOKUL BURSLULUK SINAV SORULARI

5.Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular

6.Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular

7.Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular

8.Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular

 

LİSE BURSLULUK SINAV SORULARI

9.Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular

10.Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular

11.Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular

2021 Yılı Bursluluk Sınavı Başvuru Şartları:

2022 Yılı Bursluluk Sınavı başvurularının 2022 Şubat Mart aylarında yapılması bekleniyor.

1. BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve
8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci
sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme
yaptırımı/ cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde
bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı
okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan
yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam
miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL’yi geçmemesi
gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu
rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın
kabul edilmeyecektir.
Maddi imkânlardan yoksun olma durumu:
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve
Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu
Gösterir Beyanname” de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;
 EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin
ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi,
muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2020 yılına ait 12 aylık toplam
gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,
 Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı
beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,
 Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile
doğum tarihlerinin yazılı beyanı
esastır.
 “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”den durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla
“EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname” istenmez.
1.1. Kontenjan Dağılımı:
1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;
a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,
b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak
çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.
2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması
hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. (b) Bendinde
ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki
Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için
kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.
Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeleri incelemek amacıyla
okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının
başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenin yer aldığı bir komisyon oluşturulacaktır. Bu
komisyon tarafından, maddi durumları 2021 Mali Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve
kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvuruları incelenip gerekli
düzeltmelerin yapılmasından sonra (ç) bendi kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

1998’den Bu Yana Tüm Yıllara Ait Çıkmış Sorular

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Eğitimge ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!