Öğretmen Bilişim Ağı Eğitimleri 20 Ocak -4 Şubat 2022

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Eğitim Detayları

Başlangıç Tarihi: 20-01-2022

Bitiş Tarihi: 04-02-2022

Süre: Faaliyetin süresi 8 ders saatidir.

Başarı Kriteri: 80% Tamamlama

Eğitim İçeriği

İklim Değişikliği ve Çevre

 • İklim ve Çevre Üzerindeki Etkisi (14dk 40sn)
 • İklim, Küresel Enerji ve Radyasyon Dengesi (14dk 52sn)
 • İklim Niçin Değişiyor (14dk 2sn)
 • Küresel İklim Değişikliği ve Afetler (15dk 9sn)
 • İklim Değişikliği ile Mücadele Politikaları (13dk 28sn)
 • İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği (14dk 39sn)
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Çevre Kirliliği (Hava, Su) (17dk 22sn)
 • Toprak Kirliliği ve Çevre Kirliliğinin Kontrolü (15dk 31sn)

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin iklim değişikliği ve çevre konusundaki bilgilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • İklimle ilgili temel kavramları açıklar.
 • İklim sistemi hakkında bilgi sahibi olur.
 • İklim değişikliği hakkında bilgi sahibi olur.
 • İklim değişikliğinde tarihsel süreç hakkında bilgi sahibi olur.
 • İklim için önemli dalga boylarını açıklar.
 • Radyasyon dengesi hakkında bilgi sahibi olur.
 • İklim değişikliğini etkileyen faktörleri açıklar.
 • Küresel ilkim değişikliği ve etkilerini açıklar.
 • İlkim değişikliği ve afetler arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • İklim değişikliği kaynaklı afetlere örnekler verir.
 • İklim değişikliği ile mücadele politikaları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Enerji verimi kavramını açıklar.
 • Enerjiyi verimli kullanmak için yapılması gerekenleri sıralar.
 • Yenilenebilir enerji teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Nükleer enerji ve nükleer enerjinin iklim üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Küresel kalkınma gündemi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Kirlilik kaynakları ve kirlilik kaynaklarının iklim üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan tüm öğretmenler

 

 

 

 

 

Eğitim Detayları

Başlangıç Tarihi: 20-01-2022

Bitiş Tarihi: 04-02-2022

Süre: Faaliyetin süresi 8 ders saatidir.

Başarı Kriteri: 80% Tamamlama

Eğitim İçeriği

 • Atık Yönetimi ve Sıfır Atık
 • Atık Yönetimi (16dk 10sn)
 • Sıfır Atık (15dk 55sn)
 • Sıfır Atık Oyunu (6dk 51sn)

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin atık yönetimi ve sıfır atık konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Sıfır atık felsefesi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Sıfır atık uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Atık kavramını açıklar.
 • Atık türlerini sıralar.
 • Sıfır atık yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Atık oluşumunu önlemenin önemini açıklar.
 • Atık piramidi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Sıfır atık yönetim sisteminin iş yerlerinde oluşturulmasına yönelik aşamaları sıralar.
 • Sıfır atık yönetim sisteminde alınacak önlemleri sıralar.
 • Sıfır atık belgesi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Sıfır atık belgesi alabilme koşulları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Atıkların geri dönüştürülme süreçlerini açıklar.
 • Kirliliğin temel kaynaklarını açıklar.
 • Kirliliği önleme ve çevre üzerindeki bireysel sorumluluklarını açıklar.
 • Yedinci kıta hakkında bilgi sahibi olur.
 • Sıfır atık oyununu ve aşamalarını açıklar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan tüm öğretmenler

 

 

 

 

 

Eğitim Detayları

Başlangıç Tarihi: 20-01-2022

Bitiş Tarihi: 04-02-2022

Süre: Faaliyetin süresi 18 ders saatidir.

Başarı Kriteri: 80% Tamamlama

Eğitim İçeriği

Marka

 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kavramı (13dk 43sn)
 • Marka Uygulama Eğitimi 1. Bölüm (17dk 46sn)
 • Marka Uygulama Eğitimi 2. Bölüm (23dk 6sn)

Patent

 • Patent Sistemi (18dk 45sn)
 • Patent Başvurusu Üzerindeki Hak Tesisi ve Patent Teşvikleri (2dk 57sn)
 • Uluslararası Patent Başvurusu (PCT Sistemi) ve Avrupa Patenti (EPC Sistemi) (5dk 2sn)
 • Patent Veri Tabanlarının Kullanımı (5dk 11sn)
 • Patent Araştırmasına İlişkin Örnekler (0dk 33sn)
 • Firma Aktiviteleri Araştırması (0dk 30sn)
 • Firma Aktiviteleri Araştırma Uygulamaları (3dk 26sn)
 • Anahtar Kelime Araştırması (4dk 21sn)
 • Anahtar Kelime Araştırma Uygulaması (0dk 26sn)
 • Sınıflandırma ile Araştırma (0dk 51sn)
 • Sınıflandırma ile Araştırma Uygulaması (4dk 51sn)
 • İstatistiksel Araştırma (0dk 9sn)
 • İstatistiksel Araştırma Uygulaması (2dk 18sn)
 • EPATS Elektronik Başvuru Sistemi (3dk 47sn)

Tasarım

 • Tasarım Uygulama Bölüm 1 (17dk 11sn)
 • Tasarım Uygulama Bölüm 2 (19dk 42sn)
 • Tasarım Koruma ve Tescil Süresi Bölüm 1 (18dk 35sn)
 • Tasarım Koruma ve Tescil Süresi Bölüm 2 (16dk 43sn)
 • Tasarım Koruma ve Tescil Süresi Bölüm 3 (16dk 46sn)

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin Patent, Marka, Tescil, Faydalı Model ve Sınai Mülkiyet konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her katılımcı;

 • Fikri ve sınai mülkiyet hakları kavramını açıklar.
 • Tasarım ve marka uygulamalarına ilişkin araştırmalar hakkında bilgi sahibi olur.
 • Patent sistemini açıklar.
 • Patent başvurusu üzerindeki hak tesisi ve patent teşviklerini açıklar.
 • Uluslararası Patent Başvurusu (PCT) ile Avrupa Patenti (EP) arasındaki farkları açıklar.
 • Patent veri tabanlarının kullanımını açıklar.
 • Patent araştırmasına ilişkin örnek uygulamalar yapar.
 • Patent, faydalı model, tasarım ve marka başvurusu yapar.
 • Tescil işlemlerini yapar.
 • Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder.
 • Alanı ile ilgili temel bilgi ve veri kaynaklarını sınıflandırır.
 • Planları alanının öğretim programına uygun olarak hazırlar.
 • Sağlıklı, güvenli ve estetik öğrenme ortamları düzenler.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler

 

 

 

 

 

Eğitim Detayları

Başlangıç Tarihi: 20-01-2022

Bitiş Tarihi: 04-02-2022

Süre: Faaliyetin süresi 8 ders saatidir.

Başarı Kriteri: 80% Tamamlama

Eğitim İçeriği

Kütüphane Organizasyonu ve Kullanımı Semineri

 • Bölüm 1- Okul Kütüphaneleri Kurma ve Geliştirme (12dk 8sn)
 • Bölüm 2- Okul Kütüphanelerinin Unsurları (21dk 36sn)
 • Bölüm 3- Öğrencilere Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılması (20dk 57sn)
 • Bölüm 4- Bilginin Değerlendirilmesi (17dk 8sn)

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kütüphane organizasyonu ve kullanımı konusundaki bilgilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Okul kütüphanelerinin tanımını yapar.
 • Okul Kütüphanelerinin amaç ve işlevlerini açıklar.
 • Okul kütüphanelerinde politika geliştirme hakkında bilgi sahibi olur.
 • Okul kütüphanelerinin unsurlarını açıklar.
 • Bilgi okuryazarlığı kavramını açıklar.
 • Bilgi okuryazarlığı niteliklerini sıralar.
 • Bilgi gereksinimlerini tanımlar.
 • Bilgi erişim sistemleri ve araçları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Bilgi kaynakları ve hizmetleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Bilginin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan tüm öğretmenler

 

 

 

 

 

Eğitim Detayları

Başlangıç Tarihi: 20-01-2022

Bitiş Tarihi: 04-02-2022

Süre: Faaliyetin süresi 18 ders saatidir.

Başarı Kriteri: 80% Tamamlama

Eğitim İçeriği

İlk Yardım Eğitim Semineri

 • İlk Yardım ve Temel Yaşam Desteği 1 (17dk 32sn)
 • İlk Yardım ve Temel Yaşam Desteği 2 (18dk 18sn)
 • Genel İlk Yardım Bilgisi (13dk 19sn)
 • İlk Yardımcının Müdahale İle İlgili Öncelikle Yapması Gerekenler (8dk 15sn)
 • Hasta-Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi (18dk 33sn)
 • Yaşam Bulguları (19dk 25sn)
 • Hasta-Yaralının Değerlendirilme Aşamaları-1 (17dk 3sn)
 • Hasta-Yaralının Değerlendirilme Aşamaları-2 (8dk 17sn)
 • Temel Yaşam Desteği, Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği (17dk 8sn)
 • Çocuklarda ve Bebeklerde Temel Yaşam Desteği (15dk 45sn)
 • Otomatik Eksternal Defibrilatör (Oed) Kullanımı (11dk 23sn)
 • Solunum-Hava Yolu Tıkanıklığı (7dk 16sn)
 • Kanamalarda İlk Yardım-1 (10dk 12sn)
 • Kanamalarda İlk Yardım-2 (14dk 54sn)
 • Bandaj Uygulamaları Ve Şokta İlk Yardım Uygulamaları (11dk 51sn)
 • Yaralanmalarda İlk Yardım (14dk 18sn)
 • Kafatası ve Omurga Yaralanmaları (11dk 28sn)
 • Yanık, Sıcak Çarpması Ve Donmalar 1 (11dk 4sn)
 • Yanık, Sıcak Çarpması Ve Donmalar 2 (15dk 55sn)
 • Yanık, Sıcak Çarpması Ve Donmalar 3 (14dk 38sn)
 • Kırık, Çıkık Ve Burkulmalar 1 (15dk 17sn)
 • Kırık, Çıkık Ve Burkulmalar 2 (16dk 21sn)
 • Bilinç Bozuklukları (16dk 47sn)
 • Sara(Epilepsi) Krizi. (21dk 30sn)
 • Böcek Sokmaları Ve Hayvan Isırmaları (14dk 48sn)
 • Boğulmalar (7dk 3sn)
 • Göz, Kulak Ve Buruna Yabancı Cisim Kaçması (10dk 8sn)
 • Zehirlenmeler (18dk 17sn)
 • Hasta ve Yaralı Taşıma Teknikleri 1 (14dk 29sn)
 • Hasta ve Yaralı Taşıma Teknikleri 2 (17dk 18sn)

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin temel ilk yardım konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyete katılan her katılımcı;

 • Genel ilk yardım bilgileri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Hasta /yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesini yapar.
 • Temel yaşam desteği ve otomatik eksternal defibrilatör (OED) uygulamalarını yapar.
 • Kanamalarda ilk yardım uygulamalarını yapar.
 • Yaralanmalarda ilk yardımı uygular.
 • Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardımı yapar.
 • Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulamalarını yapar.
 • Bilinç bozukluklarında ilk yardım uygulamalarını yapar.
 • Zehirlenmelerde gerekli ilk yardımı yapar.
 • Hayvan ısırmalarında gerekli ilk yardımı yapar.
 • Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında gerekli ilk yardımı yapar.
 • Boğulmalarda ilk yardım uygular.
 • Hasta/yaralı taşıma tekniklerini uygular.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler

 

 

 

 

 

Eğitim Detayları

Başlangıç Tarihi: 20-01-2022

Bitiş Tarihi: 04-02-2022

Süre: Faaliyetin süresi 8 ders saatidir.

Başarı Kriteri: 80% Tamamlama

Eğitim İçeriği

Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Rehberlik Hizmetleri Semineri

 • Geçici Koruma Altındaki Çocuklar ve Göç (9dk 25sn)
 • Zorbalık ve Zorbalığa Yönelik Önlemler (10dk 35sn)
 • Psikolojik Sağlamlık Ve Psikolojik Sağlamlığı Artırmaya Yönelik Uygulamalar (12dk 49sn)

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin  “Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Rehberlik Hizmetleri” konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Geçici koruma kavramını tanımlar.
 • Geçici koruma statüsündeki çocukların hakları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Göç ve zorunlu göç kavramlarını tanımlar.
 • Zorunlu göçün çocuklar üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Zorunlu göç eden çocuklara rehberlikte öğretmenin rolünü açıklar.
 • Geçici koruma statüsündeki çocuklarla çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
 • Şiddet ve zorbalık kavramlarını tanımlar.
 • Şiddet ve zorbalığı önlemede öğretmenin rolünü açıklar.
 • Akran danışmanlığı kavramını açıklar.
 • Akran danışmanının taşıması gereken nitelikleri açıklar.
 • Akran danışmanlığının geçici koruma statüsündeki çocuklar üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Psikolojik sağlamlık kavramını tanımlar.
 • Psikolojik sağlamlık artırmaya yönelik yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.
 • Psikolojik sağlamlık artırmada öğretmenin rolünü açıklar.
 • Ailede psikolojik sağlamlık geliştirmenin önemini açıklar.
 • Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler

 

 

 

 

 

Eğitim Detayları

Başlangıç Tarihi: 19-01-2022

Bitiş Tarihi: 04-02-2022

Süre: Faaliyetin süresi 22 ders saatidir.

Başarı Kriteri: 80% Tamamlama

Eğitim İçeriği

Göç

 1. Bölüm (20dk 39sn)
 2. Bölüm (15dk 3sn)

Göç Psikososyal Durumlar

 1. Bölüm (17dk 24sn)
 2. Bölüm (23dk 52sn)
 3. Bölüm (26dk 32sn)

Eğitim Hakkı

 1. Bölüm (14dk 59sn)
 2. Bölüm (15dk 28sn)
 3. Bölüm (14dk 5sn)
 4. Bölüm (16dk 9sn)

Krize Müdahale

 1. Bölüm (23dk 46sn)
 2. Bölüm (21dk 17sn)
 3. Bölüm (23dk 26sn)
 4. Bölüm (21dk 43sn)
 5. Bölüm (22dk 26sn)
 6. Bölüm (20dk 36sn)
 7. Bölüm (26dk 37sn)
 8. Bölüm (22dk 39sn)
 9. Bölüm (27dk 13sn)
 10. Bölüm (19dk 41sn)
 11. Bölüm (27dk 13sn)
 12. Bölüm (16dk 31sn)

Kültüre Duyarlı Danışma

 1. Bölüm (14dk 25sn)
 2. Bölüm (19dk 51sn)
 3. Bölüm (19dk 41sn)
 4. Bölüm (20dk 24sn)
 5. Bölüm (18dk 51sn)
 6. Bölüm (15dk 41sn)
 7. Bölüm (20dk 27sn)
 8. Bölüm (15dk 59sn)
 9. Bölüm (19dk 35sn)
 10. Bölüm (9dk 45sn)

Kapsayıcı Okul Ortamı

 1. Bölüm (18dk 13sn)
 2. Bölüm (14dk 29sn)
 3. Bölüm (24dk 2sn)
 4. Bölüm (9dk 45sn)
 5. Bölüm (19dk 19sn)
 6. Bölüm (20dk 39sn)
 7. Bölüm (12dk 54sn)

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Geçici Koruma Altındaki Çocuklarla Psikolojik Danışma Becerileri” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Dünyada ve Türkiye’de göç ve göç eğilimlerini açıklar.
 • Geçici koruma altındaki çocukların psikosoyal durumları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Geçici koruma altındaki çocukların psikososyal durumlarına uygun destek hizmetlerini yürütür.
 • Geçici koruma altındaki çocukların eğitim haklarını açıklar.
 • Geçici koruma altındaki çocukların yaşadığı travmatik olayları tanımlar.
 • Geçici koruma altındaki çocuklarda travmatik bir olaydan sonra görülen davranış değişikliklerini açıklar.
 • Travma sonrası stres tepkilerini normal tepkilerden ayırt eder.
 • Kriz durumuna yönelik uygun müdahale yöntemleri uygular.
 • Kültüre duyarlı psikolojik danışma yaklaşımı hakkında bilgi sahibi olur
 • Çok kültürlü psikolojik danışma yönetme becerisini bilir.
 • Kapsayıcı okul ortamının önemini açıklar.
 • Kapsayıcı bir okul ortamı oluşturulması hakkında bilgi sahibi olur.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar

Eğitim Detayları

Başlangıç Tarihi: 19-01-2022

Bitiş Tarihi: 04-02-2022

Süre: Faaliyetin süresi 20 ders saatidir.

Başarı Kriteri: 80% Tamamlama

Eğitim İçeriği

İngilizce Kelime Öğretiminde Çevrim İçi Kelime Kartlarının Kullanımı

 • Bölüm 1 (24dk 42sn)
 • Bölüm 2 (22dk 0sn)

İngilizce Kelime Öğretiminde Bağlam ve Eş-Bağlam Kullanımı

 • Bölüm 1 (26dk 38sn)
 • Bölüm 2 (18dk 25sn)

İngilizce Telaffuz Öğretme Yöntemleri

 • Bölüm 1 (25dk 12sn)
 • Bölüm 2 (30dk 31sn)
 • Bölüm 3 (23dk 59sn)
 • Bölüm 4 (19dk 16sn)

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan İngilizce öğretmenlerinin İngilizce dil öğretimi konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Kelime öğretiminde biçim-sözdizimsel analizi açıklar.
 • Kelime öğretiminde ön ek, son ek ve köklerin kullanımına yönelik etkinlik tasarlar.
 • Hikâye anlatımının temel prensiplerini ders planlarında uygular.
 • Yabancı dil eğitiminde kelime öğretiminin temel prensiplerini açıklar.
 • Kelime öğretim materyallerinde olması gereken genel özellikleri açıklar.
 • İngilizce öğretim süreçlerinde kelime öğretimi yöntem ve tekniklerini kullanır.
 • Farklı seviyelerdeki öğrencilere yönelik kelime öğretim yöntem ve tekniklerini kullanır.
 • Yabancı dil eğitiminde telaffuz öğretiminin temel prensiplerini açıklar.
 • Farklı telaffuz öğretimine yönelik yöntem ve teknikleri kullanır.
 • Telaffuz öğretim süreçlerine yönelik etkinlik tasarlar.
 • Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan İngilizce öğretmenleri

Eğitim Detayları

Başlangıç Tarihi: 20-01-2022

Bitiş Tarihi: 04-02-2022

Süre: Etkinliğin süresi 20 ders saattir.

Başarı Kriteri: 80% Tamamlama

Eğitim İçeriği

Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi

 • Uzaktan Öğretim Süreci ve Tasarımı (10dk 13sn)

Uzaktan Eğitim ve Etik

 • Güvenli internet kullanımı. (7dk 9sn)
 • Bilişim Etiği (4dk 32sn)
 • KVKK – Uzaktan Eğitimde Kişisel Haklar ve Mahremiyet (3dk 55sn)

İçerik Geliştirme Çoklu Ortam İçeriklerinin Tasarımı ve Kullanımı

 • Boşlukları Doldur (5dk 45sn)
 • Kelimeyi Tahmin (5dk 33sn)
 • Hafıza Oyunu (5dk 15sn)
 • Çoktan Seçmeli Soru (4dk 2sn)
 • Tek Seçimli Set (10dk 47sn)
 • Doğru Yanlış Sorular (7dk 32sn)
 • Sürükle – Bırak (11dk 3sn)

Uzaktan Eğitimde Açık Ders Malzemeleri ve EBA

 • Açık Ders Malzemeleri Kavramı. (13dk 19sn)
 • Etkinlik Tasarımı ve Materyal Kullanımı
 • Etkinlik Tasarımı ve Materyal Kullanımı (7dk 8sn)
 • Uzaktan Eğitimde Öğretimi Farklılaştırma
 • Farklılaştırılmış Öğretim (9dk 18sn)
 • Uzaktan Eğitimde Bireysel Öğretim Materyallerinin Tasarım Ve Kullanımı (17dk 41sn)
 • Uzaktan Eğitimde Eşdeğer Etkinliklerin Tasarlanması ve Kullanılması (4dk 5sn)

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin dijital becerilerin geliştirilmesi konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Uzaktan öğretim süreci ve tasarımını bilir.
 • Çoklu ortam içeriklerinin tasarımını kullanır.
 • Etkileşimli içerik tasarımı yapar
 • Etkileşimli içerik senaryosu oluşturur.
 • Eğitimde yaşanan dijital dönüşümü açıklar
 • Etkileşimli içerik kavramını açıklar.
 • Etkileşimli içerik araçlarına örnekler verir.
 • Uzaktan eğitim ve etik kavramlarını bilir.
 • VFabrika kurulum ve aktivasyonu yapar.
 • VFabrika şablonları ile sınıf öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık ve matematik öğretimine yönelik etkileşimli içerik oluşturur.
 • Geliştirilen uygulamaları EBA portalına yükler.
 • Lumi Programını internetten indirir ve kurar
 • H5p paketlerini yükler ve kullanır.
 • H5p paketlerini ile sınıf öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık ve matematik öğretimine yönelik etkileşimli içerik oluşturur.
 • Zoom programı kurulumu yapar.
 • Zoom proramını kullanarak senkron sınıf içi eğitimine yönelik uygulamalar yapar.
 • Zoom programı ek özelliklerini kullanarak sınıf içi eğitimine yönelik uygulamalar yapar.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımı yapar.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
 • Çevrimiçi öğrenme ve öğretim tasarımına ilişkin temel yaklaşımları tanımlar,
 • Öğrenme sürecini desteklemek için doğru teknolojiyi ve araçları seçip kullanır,
 • Çevrim içi sınıf yönetimin temel ilkelerini uygular,
 • Çevrimiçi öğrenme ve öğretim süreçleri için etkileşim tasarlar,
 • Kişisel verilerini koruma konusunda bilgi sahibi olur,
 • Uzaktan öğretimde ders tasarımı yapar
 • Uzaktan eğitim sürecinde EBA araç ve içeriklerini kullanır,
 • EBA canlı ders uygulamasını öğretim süreçleri için yapılandırır,
 • Etkinlik tasarlar,
 • Tasarladıkları etkinliklere yönelik materyaller kullanır.
 • Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek için eğitim teknolojilerini kullanır.
 • İçerikleri farklılaştırmak için eğitim teknolojilerini kullanır.
 • Süreç farklılaştırmak için eğitim teknolojilerini kullanır.
 • Ürün farklılaştırmak için eğitim teknolojilerini kullanır.
 • Ölçme ve değerlendirmeyi farklılaştırmak için eğitim teknolojilerini kullanır.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler

Eğitim Detayları

Başlangıç Tarihi: 19-01-2022

Bitiş Tarihi: 04-02-2022

Süre: Faaliyetin süresi 6 ders saatidir.

Başarı Kriteri: 80% Tamamlama

Giriş

 • Giriş (4dk 39sn)

Etkinlik Temelli Öğretim

 • Etkinlik Temelli Hayat Bilgisi Öğretimi (8dk 39sn)
 • Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi (7dk 27sn)
 • Etkinlik Temelli Fen Bilimleri Öğretimi (6dk 43sn)
 • Etkinlik Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi (7dk 33sn)

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Etkinlik Temelli Ders Tasarımı” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Etkinlik Temelli Ders Tasarımı” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Etkinlik temelli öğretim kavramını açıklar.
 • Etkinlik temelli öğretimin önemini açıklar.
 • Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayanan etkinlik temelli öğrenme yaklaşımı hakkında bilgi sahibi olur.
 • Etkinlik temelli öğretimde etkinliklerin hazırlanması süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Etkinlik hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
 • Hayat bilgisi dersi etkinlik taslağı hazırlama becerisi kazanır.
 • Matematik dersi etkinlik taslağı hazırlama becerisi kazanır.
 • Fen bilimleri dersi etkinlik taslağı hazırlama becerisi kazanır.
 • Sosyal bilgiler dersi etkinlik taslağı hazırlama becerisi kazanır.
 • Etkinliklere alternatif uygulamalar hazırlar.
 • Uygun ölçme ve değerlendirme araçları kullanır.
 • Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan tüm öğretmenler

Öğretmen Bilişim Ağı Eğitimleri 20 Ocak -4 Şubat 2022

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Eğitimge ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!